Een sociaal verhaal

Salade Sociale is gevestigd in een multiculturele buurt. Een Poolse supermarkt ligt hier naast een joodse bakker en een Marokkaanse kapper. Wij maken graag deel uit van die diversiteit omdat we erg geloven in de kruisbestuiving tussen verschillende culturen en levenswijzen.

Salade Sociale wil zich op diverse manieren profileren als een zaak met een hart.

STEUN EEN GOED DOEL

Salade Sociale steunt elke drie maanden een andere lokale organisatie die zich inzet voor kansarmoedebestrijding, integratie, vluchtelingen, tewerkstelling, drughulpverlening, …

Als klant heb je de keuze om dat lokaal goed doel te steunen door een sociale sla, soep of broodje te bestellen. Dan betaal je een euro of een halve euro meer die rechtstreeks aan een lokaal goed doel geschonken wordt.

Een woordje uitleg over de organisatie en het verzamelde bedrag vind je terug aan onze muur.

Jullie suggesties voor toekomstige goede doelen zijn trouwens heel welkom!

SOCIALE TEWERKSTELLING

Ook op het gebied van tewerkstelling draagt Salade Sociale zijn steentje bij.

We werken samen met VDAB en OCMW om langdurig werklozen, vluchtelingen en andere kwetsbare doelgroepen in dienst te nemen. Zaakvoeder, Arne, heeft heel wat jaren ervaring als opvoeder. Daardoor krijgt zijn personeel optimale ontwikkelingskansen in een coachende en ervaringsgerichte context. Bovendien worden de werknemers vanaf hun eerste werkdag in het Nederlands begeleid zodat hun kennis van het Nederlands snel verbetert.

EEN BESTEMMING VOOR VOEDSELOVERSCHOTTEN

Onze voedseloverschotten gaan niet verloren. We schenken ze aan De Steenhouwer, een lokale tak van het Antwerpse CAW (Centrum Algemeen welzijnswerk) in de Provinciestraat. Die organisatie deelt ze op haar beurt uit aan mensen uit de buurt die ze broodnodig hebben of verwerkt ze in gratis maaltijden.

design: mandarijn.be